Zásady ochrany osobných údajov

Po vašom predplatnom na Frisbo.eu bude nasledovať e-mailové upozornenie, ktoré vás bude informovať o tom, že ste sa stali používateľom Frisbo.eu.


Návšteva stránok alebo objednávanie produktov na tomto webe znamená, že ste si prečítali stanovené podmienky, porozumeli im a súhlasili s nimi.


Spoločnosť S.C. Frisbo Efulfillment S.A nemôže byť zodpovedná za chybné predplatné spôsobené chybným vyplnením formulára (nesprávne vyplnenie povinných polí alebo prázdnych polí, neoprávnené vyplnenie tretími stranami atď.)


Informácie, ktoré poskytnete, sa použijú pri zadávaní objednávky (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail, identifikačné údaje vašej spoločnosti) a budú použité len za účelom, ktorý bol poskytnutý, a za účelom kontaktovanie vás, ak je to nutné (potvrdenie objednávky, fakturácia alebo preprava produktu) v súlade so zákonom č. 506/2004 o spracovaní osobných údajov a ochrany súkromného života v sektore elektronických komunikácií.


Frisbo.eu je registrovaný u A.N.S.P.D.C.P pod číslom 34515 a nebude tieto informácie používať na iné reklamné účely, než aké boli odsúhlasené klientom.
K informáciám nebudú v žiadnom prípade pristupovať žiadnej tretej strany, ak to nebudú vyžadovať úrady v ich právach na kontrolu obchodných operácií alebo v prípade, že bude naša spoločnosť akýmkoľvek spôsobom zneužitá.


Spoločnosť S.C. Frisbo Efulfillment S.A nemôže byť zodpovedná za akékoľvek škody, ktoré sú priamym dôsledkom prístupu k informáciám prezentovaným na tomto webe alebo používaní produktov zakúpených prostredníctvom tohto webu.
V súlade so zákonom č. 677/2001 máte právo na prístup a zmenu svojich údajov, právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo individuálne rozhodnutie, a právo kontaktovať úrady.
Máte tiež právo odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov a požadovať vymazanie všetkých údajov.


Newsletter Frisbo je voliteľná služba. Klient obdrží informačný spravodaj, len ak s tým výslovne súhlasí a informácie použité na prihlásenie k odberu budú kedykoľvek prístupné pre úpravy (e-mail, adresa). Klient má tiež možnosť odhlásiť sa z odberu spravodaja prístupom ku konkrétnemu odkazu. Akékoľvek škodlivé pokusy, neoprávnený prístup alebo neoprávnené kopírovanie akéhokoľvek materiálu budú nahlásené príslušným úradom.


Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, prestaňte prosím používať web Frisbo.eu.